OBECNÉ INFORMACE

Svaz germanistů ČR je sdružením fyzických a právnických osob, které vědecky pracují v oboru germanistiky anebo jsou nebo byly pedagogicky činné na odborných ústavech vysokých škol. (citace stanov)

K hlavním cílům činnosti Svazu germanistů patří aktivní prezentace zájmů vysokoškolské obce germanistů, koordinování studijních programů, výměna přednášejících, informační činnost, pořádání konferencí a odborných setkání.

Na ustavující schůzi 12. listopadu 1999 byli zvoleni členové předsednictva a zakládající předseda Svazu prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc., z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

ADMINISTRACE

Login:
Heslo:

STATISTIKA


TOPlist